Autodesk Revit Architecture 2010 Tutorials


آموزش تصویری نرم افزار revit : این نرم افزار جهت طراحی ساختمان ، مناسب برای معماران و طراحان می با شد که بر مبنای استانداردهای طراحی BIM  جهت علاقمندان ازسایت آموزشی VTC   ارائه شده است


صفحه راهنما

قیمت فروش : 500 تومان