Full Xfrog Plants Libraries

این مجموعه شامل 21 مجموعه کامل از انواع درختان , گلها و گیاهان پوششی و تزئینی می باشد که قابلیت انمیشین سازی و انتقال آن را به مکس دارد.مجموعه حاضر به همراه برنامه مدیریت فایلهای آن که امکان ویرایش و انتقال آنرا به برنامه های سه بعدی ساز فراهم می کند و همینطور یک بسته آموزشی که نحوه استفاده از امکانات این مجموعه را آموزش می دهد گرد آوری شده است.

صفحه راهنما

2DVD