Gnomon - How to Draw Airplanes with Scott Robertson


سری آموزش های تکنیک های دست آزاد که تا به حال رو سایت قرار دادم مورد استقبال دوستان قرار گرفته و ازم درخواست شده که آموزش های بیشتری از این سبک قرار بدم. خب واقعا هم اساتید gnomon خوب آموزش میدن این تکنیک ها رو .  سعی میکنم همه ی این آموزش ها رو تهیه و اینجا قرار بدم.


صفحه راهنما